Hizmetlerimiz

Tehlikeli Atık Taşıma

Tehlikeli Atık Taşıma yapmak için gerekli tüm yetkinlik ve sertifikalara sahip olan Ceynak Lojistik, özel ekipmanları ve deneyimli kadrosu ile sektörde önemli bir yerde bulunmaktadır.

Cey Group bünyesinde bulunan Samsunport rıhtımlarına gelen gemilerden, Uluslararası MARPOL 73/78 Sözleşmesi ve Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince katı ve sıvı atık alımı yapılmaktadır. Liman sahası içerisinde yer alan atık kabul tesislerinde toplam 800 m3 kapasiteli 7 adet sabit tank ve 2 seperatör bulunmaktadır.
Gemilerden alınan atıklar tesiste geçici olarak depolanmakta, ayrıştırıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış tesislere bertaraf edilmek üzere gönderilmektedir.