Kurumsal

İ.K. Çalışanlarımız

• Cey Group Toplam Çalışan Sayısı: 766

• Toplam Beyaz Yaka Çalışan Sayısı: 100,

• Toplam Mavi Yaka Çalışan Sayısı: 666

• Kadın Çalışan Oranı %36*

* Beyaz Yaka Arasında

İlgili veriler Mart 2017 dönemine ait olup aylık olarak güncellenecektir.